Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

V rubrice Zpravodajství

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového řízení, na pozici jednatele poloměstské teplárenské společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Samotné výběrové řízení ostře zkritizovalo opoziční hnutí ANO, a to jak den před samotným rozhodováním (avizovalo, že osoba pana Černíka je předem domluvená a vyzradilo informace i o jiných uchazečích), tak po samotném jednání, kdy celý proces výběru označilo za divadelní frašku.

Zástupce opozice ve výběrové komisi byl zastupitel Jan Vrba (ANO), který v dnešním rozhovoru pro Chebské info uvádí další indicie vedoucí jej k přesvědčení, že výběrové řízení bylo zbytečné a vedení města jej vůbec nemělo za takových podmínek realizovat. Podle pana Vrby má koalice právo do pozice jednatele navrhnout kohokoli bez výběrového řízení.

Zastupitel Jan Vrba (ANO)

Pan Vrba celému procesu vytýká, že ze všech uchazečů byli minimálně 3 kvalitnější a erudovanější kandidáti než pan Černík, nebo že jméno pana Černíka jako domluveného vítěze bylo skloňováno již před výběrovým řízením (slyšel takové informace od členů ČSSD i odjinud).

Nejvážnější pochybnosti však pan Vrba zmínil v souvislosti s papírem, který měl držet pan Černík v ruce při pohovoru před komisí: „Jde o to, že když se starosta ptal na slabé a silné stránky Terey nebo když se docent Plevný na něco ptal, tak pan Černík neustále držel v ruce papír. Což může evokovat, že dopředu věděl, na co se ho budou ptát. Ostatní kandidáti vše říkali spatra,“ vznáší podezření pan Vrba v rozhovoru pro Chebské info.

Papírový podklad byl rozdán všem předem, vysvětluje pan Černík

Sám Martin Černík něco takového zásadně odmítá. „Skutečnost, zda byli jiní uchazeči kvalitnější než já, ponechávám na členech výběrové komise a plně respektuji právo pana Vrby i hnutí ANO vyjadřovat jejich pohled na věc. Jsem však nucen reagovat na kritiku použitých podkladů u výběrového řízení. Stručný papírový přehled o rozsahu A4 s jedním schématem a tematickými body obdržel před mou prezentací každý z členů komise a sloužil pro orientaci členů komise při mém přednesu. Připravená prezentace vycházela mj. z Územně energetické koncepce města Chebu a dalších dokumentů a byla zaměřena na roli jednatele ve společnosti Terea za město Cheb. Sám jsem jeden z výtisků měl před sebou proto, abych vždy mohl členy komise odkázat na konkrétní bod. Musím se proto ohradit proti interpretaci pana Vrby, která mne poškozuje,“ uvedl pro Zprávy z Chebu pan Černík.

Martin Černík (ČSSD)

Podobně se vyjádřil i starosta Antonín Jalovec (VPM): „Pan Černík předložil (jako jediný) komisi i písemný materiál ve formátu A4, ve kterém měl graficky zpracovány některé údaje a vztahy. Předpokládám, že tento materiál měl i před sebou, ale odpovědi na otázky komise v tomto materiálu rozhodně nebyly. Nechápu dedukci hnutí ANO, že pan Černík údajně otázky předem znal a poté odpovědi četl. Člověk jeho schopností a inteligence by se pak asi naučil odpovědi zpaměti a nezavdával by důvody k pochybám tím, že prý něco čte.“

Shodně se vyjadřuje i další člen komise, radní Ondřej Špendlíček (Piráti), který dle svého vyjádření žádnou indicii o tom, že by výběrové řízení mělo být jakkoli ovlivněno, neměl, vyjma samotného příspěvku hnutí ANO na facebooku. „Argumentaci chebského hnutí ANO nerozumím, jelikož se pan Martin Černík, co do formy, neprojevoval nijak významně jinak, než ostatní kandidáti,“ vysvětluje pan Špendlíček.

Radní Tyrpekl se podivuje nad velkým odstupem druhého v pořadí

I jiný člen komise, radní Karel Tyrpekl (KpCh), nevidí v použití papírových podkladů žádný problém a kritiku hnutí ANO v tomto směru nechápe. S panem Vrbou se ale pan Tyrpekl shoduje v tom, že druhý v pořadí uchazečů, Ing. Vojtěch Lapáček, byl za panem Černíkem s velkým bodovým rozestupem.

Na otázku, zda pan Vrba v průběhu řízení proti něčemu protestoval pan Tyrpekl doslova odpověděl, že nikoli. „Jenom jsme se spolu s Ing. Vrbou podivovali nad odstupem od druhého p. Lapáčka, který předkládal dle mého soudu a dle soudu i Ing. Vrby realizovatelná řešení,“ dodal pan Tyrpekl a zmínil možné řešení v podobě kotle na štěpku, který měl pan Lapáček zmínit.

V podobném duchu hovořil v již zmíněném rozhovoru pan Vrba, když namítal, že někdo ze členů komise musel podle jeho názoru pana Lapáčka účelově přiřadit do skupiny uchssazečů od 5. místa níže, kteří nebyli bodováni.

Chebské ANO dříve nerespektovalo „vlastní“ výběrové řízení

Výběrová řízení na jednatele městských společností jsou často terčem svárů a kritiky. Jedním z nejznámějších příkladů je výběrové řízení na jednatele Lesů města Chebu z roku 2011, kvůli kterému hrozila chebská ODS pádem koalice a zástupcům opozice ve výběrové komisi bylo zakázáno publikovat své názory v Radničních listech. Chebské ANO pak čelilo kritice za výběrové řízení na jednatele společnosti CHETES z roku 2016. Tehdy dokonce vládnoucí chebské ANO společně s ČSSD překvapivě prosadilo, že nebude vybrán vítěz vzešlý z výběrového řízení, ale až druhý v pořadí, pan Ilja Mlátilík, o kterém se předem hovořilo, že má mít pozici předjednanou.

Tento krok však zastupitel Jan Vrba zpětně obhajuje a odmítá srovnání s aktuálním řízením. Druhého v pořadí, pana Mlátilíka, pan Vrba tehdy podle svých slov osobně prosazoval, protože na rozdíl od vítěze výběrového řízení (které organizovala tehdejší koalice ANO, ČSSD a KSČM) měl praktické zkušenosti.

Mohlo by Vás zajímat:

Pravidla od 7. dubna: běh či kolo na silnici stále s rouškou, běh na zlaté dráze bez roušky

Vláda České republiky včera (6. 4.) upravila některé podmínky vztahující se k zákazu volnému pohybu osob. Po zveřejnění úplného znění

Read More...

Z Chebu je dočasně opět vojenské město, armáda hlídá hranice

Vojenská tradice města Chebu se po dvou dekádách opuštěných armádních objektů oprašuje. Alespoň dočasně. Od minulého pondělí jsou v tzv.

Read More...

Na Krajinku smíte, ale nedávejte se do řeči se známými

Krásné jarní počasí, vysoké teploty a prázdniny dětí vs. světová pandemie a zákaz volného pohybu osob v ČR. Můžeme tedy

Read More...

Mobile Sliding Menu