Zlatému vrchu hrozí další chaos v zástavbě, varuje hnutí ANO. Vedení města nesouhlasí.

V rubrice Zpravodajství

Vedení města Chebu navrhuje zastavit práce na regulačním plánu, který byl od loňského roku zpracováván pro lokalitu areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu. Pro lukrativní území již existuje územní studie, regulační plán však měl detailněji území veřejnoprávně regulovat, aby nedocházelo k živelné výstavbě domů, které někdy mohou v celku působit jako „pěst na oko“ nebo aby byl zachován charakter daného území.   

Hnutí ANO 2011: Město nechává pouze na developerovi, jak s lokalitou naloží

Návrh na zastavení prací, který již odsouhlasila Rada města a budou jej schvalovat zastupitelé na zítřejším zasedání (7. 3. 2019), však narazil na odpor nejen u opozičního hnutí ANO, ale i u Komise pro územní plán a strategický rozvoj.

„Zrušením regulačního plánu se město zbavuje jakékoli možnosti regulace a nechá pouze na developerovi, jak s tímto územím naloží. Snahou developerů je zákonitě dosáhnout z realizovaného projektu maximální zisk bez ohledu na celkový vzhled jím realizované lokality. Příkladem území bez regulace může být v našem městě lokalita Zlaté louky,“ uvádí se v prohlášení chebského ANO na facebooku. „Na závěr si musíme položit otázku, kam chce současné vedení města s výstavbou ve městě směřovat? Za hnutí ANO 2011 jednoznačně deklarujeme, že my radši na západ od našich hranic k modernímu vzhlednému městu, na které mohou být jeho obyvatelé náležitě pyšní,“ uzavírá ANO.

Z usnesení Komise pro územní plán a strategický rozvoj

Nesouhlas se zrušením regulačního plánu projevili rovněž členové Komise pro územní plán a strategický rozvoj, podle kterých navíc by měla být zaručena ochrana „ikonického pohledu města tak, aby nedošlo k optickému uplatnění novostaveb nad historickými střechami.“

Místostarosta Plevný (VPM)

Místostarosta Plevný (VPM): Jsme stoprocentním vlastníkem, regulaci zvládneme efektivněji jinak

S kritikou však nesouhlasí předkladatel návrhu, místostarosta Miroslav Plevný (VPM), kterému jsme k tématu položili několik dotazů:

Co přimělo vedení města k návrhu na zastavení prací na regulačním plánu?

Základním důvodem pro zastavení prací na regulačním plánu je skutečnost, že město Cheb je stoprocentním vlastníkem celé lokality. Regulační plán je dobrý nástroj v případě, že předmětné území vlastní více cizích subjektů a samospráva chce nějakým způsobem regulovat živelnou zástavbu.

V případě areálu na Zlatém vrchu však město Cheb může daleko lépe a efektivněji jeho podobu ovlivnit z pozice vlastníka. Již nyní existuje územní studie, podle které jsou určeny hrubé obrysy lokality, např. řeší, kde by měly stát nižší činžovní domy a kde by měly naopak vyrůst rodinné domy. 

Takový projekt by však měl jako celek realizovat soukromý developer. I kdybychom přijali sebelepší regulační plán, který by danou lokalitu řešil velmi detailně, je málo pravděpodobné, že by takové řešení nějakému investorovi vyhovovalo stoprocentně. Naopak, pokud by kdokoli přišel s jakýmkoli jiným uceleným řešením lokality, které by městu a veřejnosti také vyhovovalo, trvalo by nejméně tři čtvrtě roku, než by se regulační plán dal vůbec změnit. Takové prodlení by investory mohlo odradit.

Současné vedení města je připraveno přijmout takové záruky, aby v této významné lokalitě nebylo stavěno nahodile, živelně či v rozporu s urbanistickými zásadami. Tyto záruky je ale v tomto případě daleko efektivnější přijmout ve formě soukromoprávních závazků (včetně hrozby významných sankcí za nedodržení smluvních povinností) s případným developerem, který by do dané lokality chtěl investovat a přišel by se zajímavým návrhem řešení.

Pokud bychom se na to podívali z opačného úhlu pohledu, pak ani přijetím regulačního plánu by v takovém případě nebylo nic jisté. Pokud by kdokoli v budoucnu chtěl regulační plán zrušit, stačí mu 16 hlasů v zastupitelstvu. Uznávám, že by to byl proces na několik měsíců, ale žádné záruky bychom tím do budoucna stejně nedali. Nelze odhlédnout ani od samotných nákladů na pořízení regulačního plánu.  

Proč v tomto případě vedení města neakceptuje negativní stanovisko komise pro územní plán a strategický rozvoj?

Pokud chápu správně argumenty komise, pak jí šlo zejména o obecnou vůli, aby dané území bylo chráněno před nešetrnými zásahy stavebníků. Někteří členové pak poukazovali na nezbytnost ochrany tzv. zeleného horizontu při pohledu z náměstí. S tím nelze než souhlasit, ale jsem přesvědčen, že cesta, jak toho dosáhnout, je v tomto případě mnohem efektivnější soukromoprávní cestou, než veřejnoprávní regulací. Navíc sama členka této komise, paní radní Licková, nám své výhrady z komise vysvětlila, a nakonec jsme i ji na Radě přesvědčili. 

Dlouhodobým problémem v některých výborech či komisích města Chebu bývá nízká účast jejích členů, případně jen jejich formální účast bez většího zájmu. Když komise projevila opačný názor, než vedení města, resp. Rada města, nebylo by přece jen vhodnější na nesouhlasné stanovisko věcně zareagovat a ještě před schválením v zastupitelstvu s členy komise znovu projednat? (Máme tím zejména na mysli, aby taková praxe nevedla členy odborných komisí k rezignaci nebo apatii.) 

Chápu tento pohled a je mi líto, že jsem na středečním jednání komise z pracovních důvodů nemohl být přítomen osobně a neměl jsem tak příležitost vysvětlit náš pohled na věc. Věřím však, že naše argumenty dostatečně vysvětlíme na čtvrtečním zastupitelstvu a že členové komise pro územní plán a strategický rozvoj budou mít v budoucnu dostatek příležitostí se k finálnímu řešení dané lokality vyjádřit tak, aby jejich argumenty byly vzaty v potaz. Znovu opakuji, že zrušením prací na regulačním plánu se nevzdáváme myšlenky mít na Zlatém vrchu ucelené koncepční řešení. 

Radní Lickovou (Hnutí 2018) přesvědčily argumenty vedení města

O nezbytnosti regulačního plánu byla nejprve přesvědčena i koaliční zastupitelka a radní Gabriela Licková (Hnutí 2018). Podle zápisu z Komise pro územní plán a strategický rozvoj podle ní nebyla žádná jiná forma, než existence regulačního plánu, možná. Jak nám však sama sdělila, po vyslyšení argumentů na Radě města Chebu, sama svůj názor změnila. „Vzhledem k tomu, že je město Cheb stoprocentním vlastníkem lokality, uznávám, že v tomto případě je skutečně vhodnější řešení formou soukromoprávních smluv, než regulačním plánem. Jeho případné přepracování by podle mého názoru trvalo minimálně rok,“ vyjádřila se k našemu dotazu paní Licková. 

Mohlo by Vás zajímat:

Pravidla od 7. dubna: běh či kolo na silnici stále s rouškou, běh na zlaté dráze bez roušky

Vláda České republiky včera (6. 4.) upravila některé podmínky vztahující se k zákazu volnému pohybu osob. Po zveřejnění úplného znění

Read More...

Z Chebu je dočasně opět vojenské město, armáda hlídá hranice

Vojenská tradice města Chebu se po dvou dekádách opuštěných armádních objektů oprašuje. Alespoň dočasně. Od minulého pondělí jsou v tzv.

Read More...

Na Krajinku smíte, ale nedávejte se do řeči se známými

Krásné jarní počasí, vysoké teploty a prázdniny dětí vs. světová pandemie a zákaz volného pohybu osob v ČR. Můžeme tedy

Read More...

Mobile Sliding Menu