Divoký únor 1948 v Chebu: velké čistky proběhly již v prvním týdnu puče

V rubrice Historie

Kulaté výročí komunistického puče v Československu je nejčastěji připomínáno událostmi v Praze. Mnohem méně se již ví, jak děsivý a okamžitý dopad měly únorové události do života města Chebu a jeho okolí. Od 23. února začaly v Chebu vznikat akční výbory Národní fronty, které si uzurpovaly veškerou moc ve zdejším okrese a začaly rozhodovat o osudech mnoha občanů. Vyhazov z politické funkce nebo ze zaměstnání tehdy znamenal min. mnohaletý velký „škraloup“ dotyčného a jeho rodiny (práce, studium), v horším případě vězení, někdy až na desítky let.

Muž na fotografii je někdejší místostarosta Chebu Josef Šafus, v době puče nejvýše postavený nekomunistický politik v Chebu za stranu národních socialistů. Býv. legionář a hrdina z bitvy u Doss Alto bydlel na tehdejším Masarykově náměstí (dnes Divadelní), obě jeho dcery studovaly na chebském gymnáziu a manželka pracovala v jeslích. Dne 24. února byl zbaven funkcí v rámci města Chebu, následně byl sledován policií a nemohl sehnat jakékoli zaměstnání (ani jako vrátný ve františkolázeňském hotelu). Když dostal informaci, že má být zatčen, rozhodl se pro emigraci. V březnu se mu podařilo i s celou rodinou u Libé přejít státní hranice. Nakonec se usadil v české čtvrti v Chicagu, kde choval krocany a manželka provozovala restauraci. Zemřel v roce 1977 a je pochován na tamním českém národním hřbitově.

Uvádíme dále několik příkladů (jen zlomek z mnoha) zničených životů občanů Chebu, často mnohdy mimořádných osobností, během únorového puče před sedmdesáti lety:

23. únor – v Chebu ustaven Okresní akční výbor

—–

24. únor – organizována generální stávka

na chebské radnici se stávky odmítá účastnit několik úředníků, druhý den je kvůli tomu čeká vyhazov ze zaměstnání (s možností dále pracovat již jen manuálně);

odvolán místostarosta Chebu Josef Šafus (nár. soc.);

odvolán ředitel pivovaru a předseda chebských lidovců Matyáš;

odvolán ředitel státní tiskárny v Chebu, národní socialista Nehasil (krátce poté odchází za hranice)

první čistky v radě chebského okresního úřadu – odstaveni lidovec dr. Páv (později vysídlen z okresu Cheb) a národní socialista Tůma;

—–

25. únor – prezident Beneš v Praze vyhověl požadavkům premiéra Gottwalda a komunisté se definitivně ujímají moci v zemi;

v Chebu dochází k prohlídce a zapečetění sekretariátu národně socialistické strany;

mimořádně zasedá chebské zastupitelstvo: zastupitelé nekomunistických stran jsou zaskočeni a neprotestují proti trestání úředníků, kteří se odmítli účastnit stávky;

propuštěni ze zaměstnání jsou i další městští úředníci, kteří nemají důvěru nového vedení;

odvolán ředitel chebské nemocenské pojišťovny Karneth (důvod: v době generální stávky nebyl přítomen při hromadném poslechu rozhlasu);

odvolán ředitel Obchodní a živnostenské komory v Chebu Iserle (býv. politický vězeň v době nacismu)

—–

26. únor – začínají čistky u mnoha chebských podnikatelů, je jim odebírána národní správa (v býv. Sudetech jakási obdoba „živnosti“), a to z rozmanitých důvodů: negativní vyjadřování o Sovětském svazu a o vládě, označování aktuálního dění za teror a gestapismus, podpora Marshallova plánu, atd.;

vyhozen prokurista chebského pivovaru Cheníček;

odejit přednosta celního úřadu v Chebu František Zita (býv. legionář z Ruska, v Chebu žijící od roku 1920, v kritickém roce 1938 účastník bojů proti Henleinovcům);

ze zaměstnání vyhozen první poválečný starosta Chebu, v té době zastupitel a zaměstnanec státních drah František Prepsl (nár. soc.)

—–

27. únor – na schůzi okresního akčního výboru v Chebu schváleny dvě rezoluce: protest proti českému vysílání BBC a požadavek na zatčení předsedy chebských lidovců Matyáše;

zatčen úředník města Chebu Alois Ptáčník, který se odmítl účastnit generální stávky;

vyhozen likvidátor chebské záložny Nápravník (aktivní člen Sokola, odchází za hranice);

národní správa odebrána provozovateli kavárny na náměstí Rudolfu Bláhovi (měl se údajně vyjadřovat o pracujícím lidu jako o chátře);

schůze OV KSČ v Chebu projednává zásah v redakci týdeníku Český Cheb (sociálně-demokratický tisk, který se kriticky vyjadřoval ke komunistům na komunální úrovni a v posledním vydání podpořil parlamentní demokracii a vyzýval k „boji proti strachu“);

akční výbor v Plesné požaduje odvolání tamního katolického faráře Poklopa (později denunciován, odchází do Belgie)

—–

28. únor – odvolán ředitel Úřadovny sociálního pojištění v Chebu František Dolanský kvůli tomu, že spolupracoval se zaměstnanci, kteří se nezúčastnili stávky;

prováděny čistky u Krajského soudu v Chebu, okamžitě odstaveni soudci dr. Hrouda a dr. Liška (ten později odseděl 14 let v táborech nucených prací a ve vězení), vyhozen vrchní strážmistr dozorců z chebské věznice Polívka, štábní strážmistr Šlais přeložen;

akční výbor v Chebu požaduje, aby každý zaměstnanec chebského soudu do října zadarmo odpracoval 30 hodin a nařizuje ve všech úředních místnostech vyvěsit podobiznu Stalina;

na chebském gymnáziu se vytváří akční výbor (do čela postaven dr. Ing. Rokos, býv. západní voják, výbor zde evidentně založen jako ochrana pedagogů a studentů před útoky revolucionářů);

z funkcí na okresním úřadě odchází řada členů sociální demokracie

—–

Tak v Chebu začal první týden z 42 let trvajícího totalitního režimu.

———————————————————————————————————–

Někteří však povýšili. Jeden z hlavních chebských revolucionářů, přednosta okresního úřadu Richard Dvořák (KSČ), si nejprve v únorových dnech přivlastnil zabavený stranický automobil chebských národních socialistů. Již o rok později byl náměstkem ministra. A zářná kariéra na sebe nenechala dlouho čekat (v letech 1952 – 1976: ministr zahraničního obchodu, velvyslanec v SSSR, ministr financí, velvyslanec v Indii a Nepálu, velvyslanec v NDR). Zemřel v roce 2009 v Praze ve věku 95 let.

NIKDY NEUSTUPUJME TOTALITNÍMU MYŠLENÍ – ANI NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI.

Čerpáno z knihy Václava Jiříka „Kupředu levá – historické epištoly z nejzápadnějších Čech“, nakl. Epocha 2008 /pozn.: z této knihy je též přejata soudobá terminologie jako „starosta“ a „místostarosta“, tehdejší ekvivalent zněl „předseda“ a „místopředseda místního národního výboru“, apod./

Mohlo by Vás zajímat:

Památkář se v roce 1967 snažil zachránit kostel sv. Anny u Chebu

Unikátní dokumenty o někdejším poutním kostele sv. Anny v Horním Pelhřimově u Chebu dnes na Facebooku zveřejnil chebský občan

Read More...

Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového

Read More...

Zlatému vrchu hrozí další chaos v zástavbě, varuje hnutí ANO. Vedení města nesouhlasí.

Vedení města Chebu navrhuje zastavit práce na regulačním plánu, který byl od loňského roku zpracováván pro lokalitu areálu bývalých

Read More...

Mobile Sliding Menu