Den D v chebské politice – mimořádné zastupitelstvo k Chevaku se koná již zítra

V rubrice Zpravodajství

Dusná atmosféra a vzájemná nedůvěra v radniční koalici – takový důsledek přinesly navrhované změny v miliardovém Chevaku. Již zítra (v úterý 10.6.2014) se k tématu schází chebští zastupitelé na mimořádném zastupitelstvu, aby projednali návrh nových stanov společnosti a nominace do dozorčí rady. Zastupitelé Volby pro město dle vyjádření na Facebooku odmítají bez kvalifikovaného právního a ekonomického rozboru nové stanovy podpořit. V kuloárech se naopak množí spekulace, že má být vyjednáváno s opoziční KSČM o podpoře návrhu stanov. Nabízí se proto otázka, zda ti zastupitelé, kteří by neuváženě návrh nových stanov podpořili, mohou být trestně stíháni za případnou škodu?

Praxe ukazuje, že zastupitelé obcí mohou být za neodpovědné hlasování trestně stíháni

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu[1] i praxe nižších soudních instancí stále častěji ukazuje, že zastupitelé měst a obcí mohou být trestně stíháni i odsouzeni za „pouhé“ hlasování nebo zdržení se hlasování na zastupitelstvu. Např. schválí-li zastupitelstvo protizákonné usnesení, v jehož důsledku vznikne městu škoda nikoli malá, tedy škoda přesahující 25 tisíc korun, mohou zastupitelé, kteří hlasovali pro přijetí takového usnesení, naplnit znaky trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Stejného trestného činu se mohou dopustit i v případě nečinnosti, pokud aktivně nezabrání hrozící škodě, o níž jsou kvalifikovaně informováni.

Seznámili jsme se situací i autora odborných článků v Právním rádci[2] a Trestněprávním revue Martina Richtera, který téma trestní odpovědnosti zastupitelů přednáší společně se soudcem Nejvyššího soudu Františkem Púrym (právě Púryho senát vydal přelomové rozhodnutí ve věci hlasování libereckých zastupitelů). O trestní odpovědnosti chebských zastupitelů lze podle něj uvažovat, a to za podmínky, že městu Cheb vznikne schválením nových stanov skutečná škoda, zastupitelé budou na tuto hrozbu předem kvalifikovaně upozorněni, a přesto bez rozumných důvodů návrh usnesení, které předchází vzniku takové škody, nepodpoří.

„Obecně nelze po každém zastupiteli požadovat, aby v objemném množství podkladů pro rozhodování dokázal odhalit každou hrozbu trestného činu, mnohdy jde o velmi odborné záležitosti. Na druhé straně, je-li zastupitel podloženě a opodstatněně předem upozorněn na škodlivý následek jeho jednání, a přesto bez kvalifikovaného vyvrácení hlasuje v rozporu s takovým kvalifikovaným upozorněním, pak lze za takový přístup stíhat i zastupitele – laika,“ uvedl pro Zprávy z Chebu Richter.

Další otázka v Chevaku – 100 milionů korun z rezervního fondu

V souvislosti s podřízením se novému zákonu o obchodních korporacích se chystá zrušení vytvořeného rezervního fondu Chevaku – jde o balík více než 100 milionů korun. Představenstvo tuto částku navrhuje převést do nerozděleného zisku. To ale znamená, že v případě souhlasu valné hromady by se tato suma mohla vyplatit akcionářům prostřednictvím dividend (v případě prioritních akcií by většinu částky inkasovalo německé NGW).

V tomto kontextu je vhodné připomenout, že představenstvo společnosti zdůvodňuje navýšení ceny stočného o 3,50 Kč bez DPH pro rok 2014 tím, že má společnost povinnost vytvářet finanční zdroje v rámci dotačního projektu „Chebsko – environmentální opatření“. Dle podmínek dotačního programu je nutno vytvářet v následujících letech dostatečné zdroje obnovy až do výše plné hodnoty provedených investic, a to včetně dotace.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je s podivem, že finance z rozpouštěného rezervního fondu nemají být použity právě jako rezerva na pořízené investice. Při jednoduché kalkulaci lze dovodit, že při průměrné denní spotřebě 78 litrů vody na 1 obyvatele a počtu cca 85 tis. obyvatel zásobovaných vodou z Chevaku, by 100 milionů korun investovaných do dotačního fondu zabránilo zdražování stočného o 3,50 Kč na téměř 12 let.

Změny ve Františkových Lázních

Téma Chevaku je evidentně živé i v sousedních Františkových Lázních. Zatímco v oficiálním návrhu nominací do dozorčí rady figurovala jména starosty Mlátilíka a zastupitele Knedlíka (bývalý místostarosta za ODS, který podpořil svržení starostky Malkovské). Podle nového usnesení františkolázeňského zastupitelstva ale Knedlíka v nominaci na poslední chvíli vystřídala Lenka Průšová (dříve Sazimová – rovněž býv. místostarostka).


[1] Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 827/2012

[2] RICHTER, M.: Kdy mají zastupitelé trestněprávní odpovědnost za hlasování?, Právní rádce, 8/2013, http://pravniradce.ihned.cz/c1-60498650-kdy-maji-zastupitele-trestnepravni-odpovednost-za-hlasovani

 

Mohlo by Vás zajímat:

Pravidla od 7. dubna: běh či kolo na silnici stále s rouškou, běh na zlaté dráze bez roušky

Vláda České republiky včera (6. 4.) upravila některé podmínky vztahující se k zákazu volnému pohybu osob. Po zveřejnění úplného znění

Read More...

Z Chebu je dočasně opět vojenské město, armáda hlídá hranice

Vojenská tradice města Chebu se po dvou dekádách opuštěných armádních objektů oprašuje. Alespoň dočasně. Od minulého pondělí jsou v tzv.

Read More...

Na Krajinku smíte, ale nedávejte se do řeči se známými

Krásné jarní počasí, vysoké teploty a prázdniny dětí vs. světová pandemie a zákaz volného pohybu osob v ČR. Můžeme tedy

Read More...

Mobile Sliding Menu