Čím osloví letošní chebská půlnoční mše?

V rubrice Zpravodajství

Vánoce se nezadržitelně blíží. Jednou z tradičních akcí nejen pro aktivní věřící bývají i půlnoční bohoslužby místních církví. Římskokatolická půlnoční v největším chebském kostele sv. Mikuláše a sv. Alžběty bude stejně jako loni pod „taktovkou“ zdejšího faráře Petra Hrušky, což naznačuje nevšední a pro řadu občanů inspirující a možná i motivující zážitek. Již pozvánka na mši je obdařena originálním diagramem o hledání a šíření světla. Pro připomenutí přinášíme náš rok starý článek o loňské půlnoční mši.

PŮLNOČNÍ V CHEBU: ZPĚV NECKÁŘE I VÝZVA K ODPORU PROTI DNEŠNÍ TOTALITĚ

25.12.2011

Jako završení Štědrého večera slavily křesťanské církve v Chebu půlnoční mše svaté. Společně s přáteli jsem o půlnoci zavítal do chrámu sv. Mikuláše na katolickou mši, kterou navštívily stovky lidí, z nichž patrně mnoho bylo jako já – do kostela běžně nechodících. Dovolte mi proto několik osobních „laických“ postřehů z této události.  

Farář Petr Hruška na úvod přivítal všechny příchozí a vysvětlil průběh celé slavnosti. Mše se skládala ze dvou částí. Ta první byla civilnější a srozumitelnější i pro návštěvníky, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Druhá kratší část pak byla klasickou bohoslužbou se všemi náležitostmi. Po úvodních slovech v kostele zhasla všechna světla (vyjma svíček a vánočního stromečku) a chrámový sbor začal zpívat koledu Tichá noc. Dojemný zážitek.

V průběhu první části pak farář Hruška vyzval přítomné, aby si vzpomněli na své nejkrásnější zážitky z Vánoc a připojil několik svých osobních radostných zážitků. Nejvíce mě utkvěla v paměti farářova vzpomínka na Vánoce, když mu na podzim toho roku zemřela matka a jeho otec na tom zdravotně nebyl dobře. A přesto na tyto Vánoce pan farář bude vzpomínat jako na jedny z nejkrásnějších, neboť právě tehdy si uvědomil, že svému otci nikdy neřekl, že jej má rád. Učinil tak, otec jej objal a odpověděl mu: „Já Tebe taky, ty kluku“.

Cesta Václava Neckáře jako inspirace

Další částí farářova kázání byla připomínka zpěváka Václava Neckáře, jehož píseň s názvem Půlnoční se stala letošním hitem internetu. Slova v písni se týkají nejen Vánoc, tedy svátků narození Krista, ale i cesty k Velikonocím, tj. cesty utrpení, smrti a vzkříšení. A určitou cestou utrpení si prošel i zpěvák Neckář, který zápasil s mozkovou mrtvicí, po níž prokázal ohromnou vůli naučit se znovu nejen mluvit, ale i zpívat. Jak zmínil farář Hruška, Neckář si musel uvědomit, že ono koktání, cesta utrpení, má smysl. Vzápětí v největším chebském kostele zazněla z reproduktorů Neckářova píseň Půlnoční.

Každého z nás čeká v životě utrpení, ale ruku v ruce s utrpením jde vždy i naděje. A jako naději v souvislosti s odpovědností za současný svět zmínil Petr Hruška i nedávné spontánní události, které následovaly po úmrtí prezidenta Václava Havla. V době, kdy se slovo „Pravdoláskař“ stalo skoro až nadávkou, se najednou po celé zemi zvedla vlna soustrasti nejen s prezidentem samotným, ale i s ideály, které reprezentoval. Jakoby se tu znovu objevila naděje, v jejímž duchu se před 22 lety nesla Sametová revoluce.

Farář dále ilustroval Havlův pojem „moc bezmocných“ na příkladu zelináře, který za komunistické totality pravidelně vyvěšoval na svém obchodě transparent „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Jednoho dne se tento občan rozhodl transparent nevyvěsit. Známka toho, že se ve společnosti začalo něco dít. Později nešel ke zmanipulovaným volbám, aţ nakonec byl ochoten nechat se uvěznit za své občanské postoje. Kdyby tito lidé neexistovali, nemuseli bychom zde dnes být, poznamenal farář Hruška.

Výzva k boji proti dnešní totalitě ekonomiky, konzumu a sobectví

A stejně tak jako dříve se bojovalo proti komunistické totalitě, je třeba podle faráře bojovat proti dnešní totalitě. Proti totalitě ekonomiky, konzumu a sobectví. Ruku v ruce s touto totalitou zmítá naši společnost korupce, proti níž je třeba se postavit, třebaže by měl být člověk zprvu osamělý. Je třeba získat odvahu a vykročit z řady. V této souvislosti Hruška zmínil Libora Michálka, úředníka Státního fondu životního prostředí, který sebral velký kus odvahy a poukázal na korupční jednání ministra životního prostředí a jeho náměstka. Jak dále sdělil farář, nemusíme pracovat na ministerstvu, abychom měli příležitost čelit korupci či jiným příznakům dnešní formy totality. Je třeba získat odvahu a vykročit z řady i v práci, ve školách, v našem bezprostředním okolí.

V této části bohoslužby bylo možné spatřit, že i lidé, kteří se jinak spíše procházeli v zadní části kostela, zapalovali svíčky nebo mezi sebou špitali, nehnutě poslouchali farářovo kázání. Silný okamžik.

Druhá část pak již patřila tradičním liturgickým prvkům vánoční bohoslužby, modlitbám, předčítání různých věřících z Bible, přijímání hostií. Závěrem si spolu s varhanním doprovodem a chrámovým sborem celý kostel zazpíval koledu Narodil se Kristus Pán. Mše trvala asi hodinu a čtvrt. Rozhodně nelituji, že jsem něčeho takového byl účasten. Panu faráři patří velký dík.

S přáním šťastných Vánoc

Libor Dušek

Mohlo by Vás zajímat:

K Chebu patří Masaryk i Bismarck, říká historik Kosatík

T. G. Masaryk byl velikán i drsňák, říká v rozhovoru historik Pavel Kosatík. Vysvětluje také, proč je dobré si

Read More...

Památkář se v roce 1967 snažil zachránit kostel sv. Anny u Chebu

Unikátní dokumenty o někdejším poutním kostele sv. Anny v Horním Pelhřimově u Chebu dnes na Facebooku zveřejnil chebský občan

Read More...

Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového

Read More...

Mobile Sliding Menu