25 let od Listopadu: Demokracie v Chebu rozkvétá!

V rubrice Názory

MasarykKrátce po sestavení koalice na chebské radnici může znít nadpis tohoto článku docela provokativně. Návrat komunistů na radnici s pomocí části jejich dosavadních největších odpůrců je sice mrazivým doplňkem dnešního výročí, ale nenechme se tím otrávit.

Je třeba si uvědomit, že i o dnešním státním svátku máme být v Chebu na co hrdí. Za uplynulých 25 let tu nikdy neexistovala silnější opozice, aktivnější občanská společnost a obecně větší zájem o místní dění. To dokresluje i skutečnost, že někteří koaliční politici se dokázali za podpory veřejnosti vzepřít stranickým pokynům a komunisty nepodpořit.

Jak řekl prezident T. G. Masaryk – demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. Ač někteří politici inklinují spíše k neomezenému panování, Cheb má nyní velmi slušně našlápnuto k ustálení tradičního systému demokracie, kde se vše vzájemně hlídá a vyvažuje – tzv. systému brzd a protiváh.

Stručný vývoj chebské politiky

Shrňme si krátce, jakým vývojem prošla chebská politika od prvních svobodných komunálních voleb v roce 1990. Po krátké euforii na začátku 90. let opadl o lokální politiku zájem. Podnikání, dovolená, hypotéka a tisíce dalších faktorů obnovené tržní ekonomiky, stejně jako překotné změny na celostátní úrovni (dělení federace, privatizace, opoziční smlouva) upozadily u většiny aktivních lidí zájem o politické dění na té nejnižší úrovni. Zdejší média se komunální politice věnovala jen okrajově a spíše „suchými“ informacemi o opravách silnic nebo kulturních akcích. Scházely odlišné pohledy, scházela diskuse, prakticky neexistovala opozice.

Řadoví zastupitelé nebyli vidět, výbory a komise při zastupitelstvu neměly při poukazování na podstatné problémy téměř žádnou váhu, v horším případě se ani nescházely. Ve volbách se lidé rozhodovali podle kritéria „koho znám“ a ne podle měřítka „jak dokáže pracovat v zastupitelstvu, jak se vyjadřuje, jak hlasuje“. Demokracie na lokální úrovni zkrátka existovala jen na papíře.

Pak přišly evropské dotace, velké investice a radnice začala sázet na profesionální marketing (Radniční listy, dotované zpravodajství kabelové televize, webové stránky). Běžný občan neměl na první pohled důvod pochybovat. Město se objektivně zkrášlovalo a představitelé radnice, usmívající se na nás z fotografií lokálního tisku, se zdáli být „v pohodě“. To ostře kontrastovalo s politiky střídajících se českých vlád, udolanými skandály, opozicí a novináři.

Jak se však postupně ukázalo, jsou to právě vlivní politici z regionů, kteří sedí v ústředních aparátech největších politických stran. Právě oni mnohdy výrazně formují podobu celostátní politiky a leckdy i v kritických situacích rozhodují o tom, kdo bude či nebude premiérem. Svou moc pak opírají o chabou členskou základnu místních sdružení, které naopak určují podobu politiky lokální. Jinými slovy – komunální a celostátní politika jsou dvě úzce propojené nádoby. Chceme-li pozitivně ovlivnit poměry na celostátní úrovni, začněme nejprve ve svém městě.

Kritik už dnes není za obecního blázna

Když jsem před lety zakládal na facebooku Zprávy z Chebu, šlo o reakci na odstraněné diskusní fórum na webu města. Řada lidí mi tehdy říkala, že do té doby netušili o existenci nějakého zastupitelstva, jakéhosi městského parlamentu. Já naopak tehdy netušil, jak se díky sociálním sítím, přenosům ze zastupitelstva a snadno dostupným informacím situace ve městě změní.

Dnešní Zprávy z Chebu, oficiálně zapsaný spolek, s energickým předsedou a fungujícím zázemím studentů gymnázia a vysokých škol, žijí vlastním životem. Ten, kdo věcně a slušně kritizuje, už není za obecního blázna, k aktuálním tématům projednávaným zastupitelstvem se vede diskuse a na politické mapě Chebu se postupně etablovala silná opozice několika stran.

Zaznamenal jsem ale i postesky některých politiků a městských úředníků, že kritizovat je dnes moderní a politik či úředník se stává obětí tohoto trendu. Objevily se i výtky, že naši redaktoři jsou jen negativističtí a pouze kritizují. Vzrušené období okolo komunálních voleb dokonce narušilo mezilidské vztahy mezi některými jednotlivci z koalice i opozice.

Největší výzvu dnešního výročí proto vidím v pochopení, že soustavné kritické myšlení je přirozenou součástí demokratického systému. Je správné, když proti sobě existují protipóly koalice vs. opozice, politici vs. občanská společnost, politický marketing vs. nezávislá média. Politici a úředníci by proto kritiku neměli brát jako osobní útoky, na které nemá cenu reagovat (nebo v horším případě vyhrožovat fackami), ale jako přirozenou součást jejich práce. Jak výstižně řekl již jednou citovaný TGM – kritika není negace.

Demokracii na papíře přetavme v praxi

U některých aktivních kritiků jsem naopak zaznamenal skepsi, ne-li zděšení, že se naše společnost řítí do špatných časů a odkaz Sametové revoluce vyšel do ztracena. Právě naopak. Jako fanoušek historie jsem toho názoru, že současná Česká republika je ten nejlepší stát, jaký tu kdy v historii existoval. Teprve nyní se ale s těmi pravými vymoženostmi Sametové revoluce, které dosud byly pouze vepsány v Ústavě a Listině základních práv a svobod, učíme zacházet i v Chebu.

Mohu se plně podepsat za názor českého studenta z Oxfordu, který v pátek vyšel v Hospodářských novinách – největší chybou by bylo propadnout pocitu, že je vše špatně. Vyrůstá nová generace, pro kterou je diskuse a kritické myšlení, nikoliv vzájemné urážky, základem veřejného života.

Do dalších 25 let demokracie přeji našemu městu úspěšný vývoj, plný kritického myšlení i hrdosti.

Libor Dušek -fb

Libor Dušek, zakladatel Zpráv z Chebu

Mohlo by Vás zajímat:

Památkář se v roce 1967 snažil zachránit kostel sv. Anny u Chebu

Unikátní dokumenty o někdejším poutním kostele sv. Anny v Horním Pelhřimově u Chebu dnes na Facebooku zveřejnil chebský občan

Read More...

Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového

Read More...

Zlatému vrchu hrozí další chaos v zástavbě, varuje hnutí ANO. Vedení města nesouhlasí.

Vedení města Chebu navrhuje zastavit práce na regulačním plánu, který byl od loňského roku zpracováván pro lokalitu areálu bývalých

Read More...

Mobile Sliding Menu