Zastupitelé budou schvalovat rozpočet pro rok 2016

V rubrice Zpravodajství

Ve čtvrtek, 10. prosince 2015, budou zastupitelé projednávat klíčový materiál, a to rozpočet pro rok 2016. Podrobný návrh, který je dostupný na stránkách města Chebu, počítá s příjmy ve výši přesahující 647 milionů korun a s výdaji více než 753 milionů Kč. Ačkoliv se na první pohled zdá, že rozpočet skončí obřím schodkem 106 milionů, je nutné z této částky odečíst 54 milionů za přebytky z letošního roku (především z akcí, které se neuskutečnily). Dalších až 68 milionů korun by pak měly pokrýt dotace. Ty však budou jisté až v případě úspěšného dokončení projektu.

Graf 1

 

Z celkové sumy výdajů (753 mil. Kč) tvoří cca 578 milionů takzvané běžné výdaje, které slouží na zajištění každodenního provozu obce. Dalších 175 mil. Kč jsou výdaje kapitálové, které plynou na jednorázové investiční výdaje (na projekty, které slouží k rozšíření majetku obce a měly by přinášet užitek v budoucích letech, např. nákup nemovitostí).

Nejvýznamnější investice v roce 2016

V oblasti investic se v roce 2016 mohou občané těšit na tyto nejvýznamnější investice:

  • Cyklostezka Cheb – Waldsassen (cca 20 mil. Kč)
  • Krajinná výstava 2016 (cca 24 mil. Kč)
  • Rekonstrukce komunikací a chodníků (cca 15 mil. Kč)
  • Zateplení budov základních škol (cca 30 mil. Kč)
  • Podzemní popelnicová stání (cca 6 mil. Kč)

U všech těchto plánovaných akcí město předpokládá získání dotace.

S dalšími výdaji město počítá také např. na výkup pozemků a garáží v Koželužské ulici (cca 1,8 mil. Kč), na poradenské služby související s rozvojem průmyslového parku firmě Accolade (cca 0,6 mil. Kč), městskou policii (cca 15 mil. Kč), zaměstnance města (cca 88 mil. Kč), demolici objektů (cca 6 mil. Kč). Další výdaje související s údržbou objektů a pozemků ve vlastnictví města, místních komunikací, veřejného osvětlení nebo dotacemi na provoz jednotlivých sportovních areálů. Na údržbu veřejné zeleně město předpokládá vynaložit cca 18,5 mil. Kč.  Na výdaje ve školství se plánuje vynaložit cca 45 mil. Kč a příspěvek na Západočeské divadlo v Chebu připadne cca 30 mil. Kč. Výdaje na vánoční trhy v roce 2016 se předpokládají ve výši cca 3 mil Kč když v roce 2014 činily cca 1,5 mil. Kč. Na splátku úvěru objektu KC Svoboda (Za Mostní branou 5) město vynaloží 16,8 mil. Kč. Předpokládá se také diskuze k výdajům na granty v oblasti školství, kultury a zejména sportu a další.

Výhrady členů finančního výboru

K samotnému návrhu rozpočtu však mají výhrady někteří členové finančního výboru. Ze zápisu finančního výboru ze dne 18. listopadu 2015 má finanční výbor připomínky zejména k výdajové části rozpočtu. Starosta města Chebu Petr Navrátil tak bude muset zastupitelům vysvětlovat např. oprávněnost zvýšených výdajů na rok 2016 u městské policie, výši příspěvku Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb, výši výdajů na údržbu zeleně odboru správa majetku nebo důvody pro snížení výnosů u Domu dětí mládeže Sova Cheb.

rozpočet

Občané města Chebu mají právo se k návrhu Rozpočtu města Chebu na rok 2016 vyjádřit na veřejném zasedání zastupitelstva konaného 10. prosince 2015. Jednání zastupitelstva začíná ve 14.00 hodin.

Více zde: http://www.cheb.cz/pozvanky-na-zasedani-zm-2015/ds-34555/p1=58992

Ukázka rozpočtu pro rok 2016:

rozpočet1

Mohlo by Vás zajímat:

Památkář se v roce 1967 snažil zachránit kostel sv. Anny u Chebu

Unikátní dokumenty o někdejším poutním kostele sv. Anny v Horním Pelhřimově u Chebu dnes na Facebooku zveřejnil chebský občan

Read More...

Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového

Read More...

Zlatému vrchu hrozí další chaos v zástavbě, varuje hnutí ANO. Vedení města nesouhlasí.

Vedení města Chebu navrhuje zastavit práce na regulačním plánu, který byl od loňského roku zpracováván pro lokalitu areálu bývalých

Read More...

Mobile Sliding Menu