Výměna oken 4. ZŠ trvala devětkrát déle, zastupitelé většinu pokuty prominuli

V rubrice Zpravodajství

Jako včelky si mohli ve čtvrtek připadat chebští zastupitelé. Na úvod 10. zasedání městského zastupitelstva totiž komunista Jan Votruba, který je zároveň předsedou včelařské organizace, vyjádřil všem zastupitelům poděkování za zásluhy města Chebu při pořádání Spolkových dnů ve Špejcharu a odměnil za to každého přítomného politika malou pozorností. Na stolcích zastupitelů se tak mezi mikrofony a hlasovacími tlačítky blyštily zlatavé lahve pravého chebského medu.

Kontrola dotací, nový kastelán a cesta do Mnichova…

Starosta Vanoušek (ČSSD) pak v úvodním projevu omluvil nepřítomného místostarostu Lindu (ODS), zmínil podporu města Chebu pro elektrifikaci železniční trati mezi Norimberkem a Chebem, shrnul návštěvu vicepremiérky Peake a nezapomněl připomenout ani další kolo probíhající kontroly dotací.

Místostarosta Hartmann (ČSSD) mj. poukázal na „červená čísla“ v hospodaření městské společnosti CHETES, která řešila dozorčí rada a informoval o proběhlém výběrovém řízení na novou funkci “kastelána“ (správce památkových objektů Hradu a Františkánského kláštera), kterým se stal bývalý pracovník muzea Dr. Dostál.

Místostarosta Pospíšil (ODS) pak připomněl, že by již v červnu příštího roku měl být otevřen altán na Zlatém vrchu a referoval také o svých schůzkách a cestách, např. o jednání s houslovým virtuosem Svěceným, o setkání se starostou Neualbenreuthu či o služební cestě do Mnichova. V bavorské metropoli byl představit novou knihu o chebském divadle.

Návrh je kontroverzní, připustil starosta ke zpoplatnění parkování

Připomínky občana Nováka z Mánesovy ulice k projektu zpoplatnění parkovacích míst očividně zvýšily tlak starostovi Vanouškovi, který v hlasitém dialogu připustil, že „ten návrh je kontroverzní“ a upozornil, že je předložen veřejnosti k připomínkám na webu města.

Při projednávání rozpočtového opatření se zastupitel Jakl (SSO) pozastavil nad metodou zvyšování příjmů města Chebu. Město Cheb totiž své vlastní společnosti Lesy města Chebu zvýšilo o 2 miliony korun nájemné. Starosta Vanoušek oponoval, že se jedná o zcela legální řešení, které způsobila „mimořádně dobrá prodejní cena dřeva“. Byla tak zvýšena těžba a město si mohlo dovolit požadovat po své společnosti i více peněz za pronájem.

Výměna oken 4. ZŠ trvala 9 měsíců – pokuta 900 tisíc se prominula

Rozsáhlá diskuse se pak vedla nad návrhem prominout milionovou smluvní pokutu lubskému podnikateli Josefu Pultrovi. V poptávkovém řízení v listopadu loňského roku vyhrál Josef Pultr zakázku na výměnu oken základní školy v Hradební ulici. Smlouva byla uzavřena koncem listopadu 2010 s tím, že za téměř půl milionu korun Pultr dodá a vymění 37 oken, a to vše ještě v prosinci téhož roku. Dílo však provedeno v termínu nebylo a město následně od ledna uzavíralo s Pultrem dodatky o prodloužení termínu. Výsledkem bylo, že výměna oken byla dokončena až 29.srpna, což způsobilo škole potíže při výuce. Smluvní pokuta za opožděnou práci narostla na 1 milion korun.

„Na to zastupitel Votruba (KSČM) vznesl nereálný požadavek, aby zastupitelstvo odhlasovalo, že podnikatel Pultr se již nikdy nebude moci ucházet o zakázku ve městě Chebu.“

Zastupitel Koudelka (TOP 09) se podivil šibeničnímu měsíčnímu termínu s tím, že člověk, který takovou smlouvu uzavřel musel být „buď bláznivý nebo Superman“. Radní Plevný (VPM) vyslovil názor, že smlouva měla být již v lednu vypovězena a nemělo se přihlížet neustálému narůstání pokuty. Poté navrhl, aby byla snížena pokuta na 100 tisíc korun. Na to zastupitel Votruba (KSČM) vznesl nereálný požadavek, aby zastupitelstvo odhlasovalo, že podnikatel Pultr se již nikdy nebude moci ucházet o zakázku ve městě Chebu. V tom okamžiku radní Tyrpekl (ČSSD) požadoval stažení celého materiálu s poukazem na „lidovou tvořivost“ přítomných zastupitelů. Tento procedurální návrh však nebyl schválen. Když se posléze radní Svoboda (ODS) pokusil vyčíslit návrh na prominutí dluhu, přiznal se starosta Vanoušek, že se ve vyčíslení ztratil. Zastupitel Jakubík (KSČM) se ještě stihl rozčílit nad „lichvářskou“ výší smluvní pokuty a unavené zastupitelstvo nakonec těsnou většinou schválilo snížení pokuty z 1 milionu na 100 tisíc korun.

Co s medem?

Po necelých třech hodinách jednání se zastupitelky a zastupitelé, obdařeni lahví medu, rozešli do svých domovů. Valná většina z nich opět pouze po celou dobu tiše hlasovala a do jednání se až na výjimky nijak nezapojovala. Zda si proto sladkou odměnu zaslouží coby pilné včelky nebo zda nám spíše budou med mazat kolem pusy, může každý občan posoudit sám. Například na kompletním videozáznamu z jednání zastupitelstva na webu města Chebu.

Mohlo by Vás zajímat:

K Chebu patří Masaryk i Bismarck, říká historik Kosatík

T. G. Masaryk byl velikán i drsňák, říká v rozhovoru historik Pavel Kosatík. Vysvětluje také, proč je dobré si

Read More...

Památkář se v roce 1967 snažil zachránit kostel sv. Anny u Chebu

Unikátní dokumenty o někdejším poutním kostele sv. Anny v Horním Pelhřimově u Chebu dnes na Facebooku zveřejnil chebský občan

Read More...

Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového

Read More...

Mobile Sliding Menu