Bouřlivé zastupitelstvo: starosta Vanoušek se ve čtvrtek pokusil o tajné hlasování

V rubrice Zpravodajství

Velmi neobvyklý postup zvolil chebský starosta Pavel Vanoušek při projednávání prodeje městských pozemků v Májové ulici. Na čtvrtečním jednání městského zastupitelstva navrhl hlasovat o prodeji tajně, tzn. tak, aby nebylo možné zjistit, jak který jednotlivý zastupitel hlasoval. Při vzniku případné škody je obtížné bez znalosti jmen zastupitelů hlasujících pro prodej vymáhat škodu, příp. vyvodit trestní odpovědnost.

Vedení města se snažilo pozemky na rohu ulic Májová a Svatopluka Čecha prodat kladenskému investorovi Vojtěchu Kubálkovi, který zde zakoupil dočasnou stavbu (býv. nevěstinec a diskotéka Promile) určenou k demolici. Na místě plánoval vybudovat „Polyfunkční dům“, zahrnující zejména obchodní řetězec Interspar a nebytové prostory. Město mělo dotovat příjezdové komunikace a parkoviště. Proti projektu se dlouhodobě stavěli obyvatelé přilehlých domů. Hlasování o prodeji bylo již dvakrát odloženo, na lednovém zasedání se mělo definitivně rozhodnout (do 14. února 2014 je majitel Kubálek povinen stavbu odstranit).

Ve veřejností zaplněné obřadní síni chebské radnice starosta svým návrhem mnohé překvapil. „Z toho důvodu, aby bylo vyloučeno podezření, že někdo ze zastupitelů jednal pod tlakem stranických aparátů nebo pod tlakem veřejnosti, tak navrhuji, aby hlasování proběhlo tajnou volbou,“ odůvodňoval svůj návrh Vanoušek. Proti tomu vystoupil zastupitel Petr Černý, který poukázal na nedůstojnost takového hlasování s ohledem na sledovanost kauzy a přítomnost občanů v sále. „Ne, že to vyvrátí spekulace, že byl na někoho tlak, ale naopak to zavdá takové spekulace,“ protestoval Černý a sklidil potlesk od občanů.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Vanoušek navrhuje tajně hlasovat, Černý mu oponuje

Zastupitelé nakonec tajné hlasování nepodpořili (pro návrh hlasovalo 14 zastupitelů, potřeba bylo 16 hlasů) a po dlouhé diskusi prodej pozemků drtivou většinou zamítli. Pro prodej hlasovali pouze propagátoři prodeje Vanoušek s Lindou a další tři zastupitelé. Kolik zastupitelů by hlasovalo v případě tajné volby jinak, zůstane navždy neznámou.

Jak zastupitelé hlasovali o prodeji pozemků podnikateli Vojtěchu Kubálkovi:

Pro prodej pozemků nakonec hlasovalo jen 5 zastupitelů

O kauze:

Vše začalo loni v červnu pokusem vedení města o bleskový prodej pozemků Kubálkovi, když na úřední desce byl záměr oproti standardním 30 dnům vyvěšen pouze 15 dní (zákonné minimum). Veřejnost nebyla o prodeji klíčového pozemku nijak jinak informována. Za tento způsob prodeje pak na podzim obdrželo město Cheb anticenu od občanského sdružení Otevřená společnost. Obyvatelé prodej souhrou náhod včas odhalili, sepsali petici a na červnovém jednání zastupitelstva si vymohli odložení prodeje a veřejné projednání. Že šlo ze strany radnice jen o hru na transparentní jednání, se ukázalo vzápětí.

Diskotéka a nevěstinec jako stavba dočasná musí být do 14.2. odstraněna.

Představitelé radnice sice před občany předstoupili a nabízeli kompromisní řešení z hlediska výšky budovy, zároveň jim však odmítali poskytovat důležité informace o chystané výstavbě polyfunkčního domu. Tím se dle rozhodnutí Krajského úřadu dopustili porušení zákona o svobodném přístupu k informacím. Pochybné bylo i předkládané vyjádření znalce vypracované na zadání investora Kubálka, kterým chebská radnice argumentovala. Nejprve opakovaně v médiích představitelé města tvrdili, že jde o znalecký posudek, nakonec starosta na zastupitelstvu přiznal, že jde o pouhé vyjádření (takový termín však zákon nezná a nelze k němu dát doložku trestnosti). Nedořešeny zůstaly i otázky zvýšení hluku z provozu supermarketu, snížení cen bytů přilehlých domů, apod.

Prodej pozemků si mezi sebou předkladatelé přehazovali jako horký brambor. Nejprve měl věc v gesci místostarosta Hartmann, který nakonec prodej nepodpořil. Po něm věc převzal místostarosta Linda a nakonec vše předkládal starosta Vanoušek. Ten ve čtvrtek argumentoval, že je třeba urychleně rozhodnout, neboť 14.2. vyprší lhůta k odstranění stavby.

„Není mi jasné, proč vedení města tak tvrdošíjně tlačí na tento prodej. Vyplývá to z každého vystoupení pana starosty, pana místostarosty, z podkladů, všude je cítit, že je zájem prodat tento pozemek. Mě by skutečně zajímalo, co za tím je opravdu. Protože veřejný zájem to podle mě není,“ vyjádřil názor zastupitel Václav Jakl.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Učitel Karel Fatka vysvětluje postoj protestujících občanů

S přispěním Pavla Pagáče

Mohlo by Vás zajímat:

Pravidla od 7. dubna: běh či kolo na silnici stále s rouškou, běh na zlaté dráze bez roušky

Vláda České republiky včera (6. 4.) upravila některé podmínky vztahující se k zákazu volnému pohybu osob. Po zveřejnění úplného znění

Read More...

Z Chebu je dočasně opět vojenské město, armáda hlídá hranice

Vojenská tradice města Chebu se po dvou dekádách opuštěných armádních objektů oprašuje. Alespoň dočasně. Od minulého pondělí jsou v tzv.

Read More...

Na Krajinku smíte, ale nedávejte se do řeči se známými

Krásné jarní počasí, vysoké teploty a prázdniny dětí vs. světová pandemie a zákaz volného pohybu osob v ČR. Můžeme tedy

Read More...

Mobile Sliding Menu