Kočvara, Svoboda a spol.: Jalovec lže a zamiloval se do starostenské židle

V rubrice Zpravodajství

Více než půl roku před komunálními volbami začíná být chebská politická scéna opět vyostřená. Do chebských domácností jsou právě distribuovány dubnové Radniční listy, v nichž zastupitelé za ODS (pan Kočvara, pan Svoboda, pan Pospíšil a pan Linda) zveřejnili názorový článek, který obviňuje bývalého starostu Antonína Jalovce (VPM) ze lži a odpovědnosti za rozklad Městské policie. Téma se přitom vrací do chebské politiky od loňského září již potřetí.

Stejnou citací z neveřejného spisu argumentovalo ANO při rozbití koalice

Celá věc se točí okolo kauzy bývalého městského strážníka, který měl rozesílat zastupitelům anonymní e-maily s pomluvou a má být za to trestně stíhán. „V rámci vyšetřování se překvapivě ukázalo, že s anonymem čile komunikoval, sbíral si data (včetně citlivých informací o některých lidech) a zčásti i různými radami koordinoval anonymovy kroky v té době opoziční zastupitel pan Jalovec,“ oznamují veřejnosti zastupitelé za ODS a tvrdí, že dostali nahlédnout do policejního usnesení, z něhož takové závěry mají vyplývat. Z usnesení podle občanských demokratů také vyplývá, že pan Jalovec měl při výslechu lhát. „Tak to dopadá, když strach o židli, do které se Antonín Jalovec tak zamiloval, je silnější než čisté svědomí,“ uzavírají zastupitelé za ODS.

Problém je však v prvé řadě v tom, že žádné takové usnesení nikdy nebylo zveřejněno a pravdivost tvrzení o lhaní pana Jalovce tak nelze spolehlivě ověřit. Zastupitelé stejně tak nevysvětlují, kdo jim dal do živého spisu nahlédnout. Nynější článek je přitom pouhým opakováním toho, co již v září loňského roku tvrdil zastupitel Tomáš Linda (ODS) a při prosincových politických změnách pak citoval radní Filip Kadlec (ANO) jako odpověď na dotaz, proč hnutí ANO odmítlo podpořit městský rozpočet a odvolalo vedení města. Nikdo z dotyčných zastupitelů však dosud nebyl schopen vysvětlit, kdo jim dal do neveřejného policejního dokumentu nahlédnout.

V článku ODS je nyní navíc opomenuto, že pan Jalovec na policii vypovídal pouze jako svědek. Neznalým čtenářům tak z toho může vyplynout, že pan Jalovec byl vyslýchán jako podezřelý z nějaké trestné činnosti.

Sám pan Jalovec Lindovo obvinění ze lži rezolutně odmítal a vysvětloval ještě jako starosta. Nyní reagoval detailně na Facebooku, když mj. uvedl: „Když se policista ptal, zda jsem na maily odpovídal, sdělil jsem, že ano, a domnívám se, že jednou nebo dvakrát. Policie následně zjistila, že jsem odpověděl čtyřikrát a konstatovala, že se v této věci má výpověď neshoduje s jejím zjištěním. Toť vše.“ Celá reakce zastupitele Jalovce je dostupná zde.

 

Pan Kočvara nabádá studenty k uvážlivosti, zároveň veřejně označuje svého kolegu za lháře

K panu Lindovi se nyní s kritikou přidali i jeho kolegové ze zastupitelského klubu ODS, včetně ředitele gymnázia Jaroslava Kočvary, ředitele divadla Jana Svobody a místostarosty Michala Pospíšila. I oni dle svých slov dostali nahlédnout do dokumentu z probíhajícího trestního řízení a činí z něj závěry o lhaní exstarosty Jalovce.

Styl tohoto článku přitom značně kontrastuje s názorem pana Kočvary, který prezentuje na téže straně Radničních listů v souvislosti se stávkou studentů: „Jako učitelé máme zcela mimořádnou možnost ovlivňovat postoje a formování názorů mladých lidí, svěřených nám ke vzdělání a výchově. A o to důležitější je vystupovat velmi uvážlivě. Z duše se mi protiví permanentní politická kampaň, agitace a marketing, předvádění jednostranných politických soudů, pocit nadřazenosti…“

 

V důsledku rozhodnutí místostarosty Pospíšila prohrává město Cheb spory

Článek chebských zastupitelů za ODS může být reakcí na nedávné dotazy opozice, zda bude vyvozena odpovědnost za pochybení při neplatné výpovědi jinému městskému strážníku Martinu Vojtovi. Tento bývalý strážník nejprve pravomocně vyhrál nad městem Cheb spor o neplatnost výpovědi z pracovního poměru. Následně, zatím v první instanci, vysoudil na městu Cheb více než jeden milion korun za ušlou mzdu. Výpověď byla dána v roce 2013 v rozporu se zákoníkem práce místostarostou Michalem Pospíšilem (ODS), který byl v té době i velitelem Městské policie.

 

Pan Pospíšil nehledá vinu u sebe, ale u dnešní justice

Zatímco po nahlédnutí do neveřejného policejního dokumentu činí pan Pospíšil kategorické závěry o panu Jalovcovi jako o lháři, po doručení pravomocného rozsudku zpochybňuje českou justici a tvrdí, že by za stejných okolností dal stejnou výpověď strážníkovi znovu. „Nemyslím si, že jsem něco udělal špatně. Že ty soudy dopadly takto? Podívejte se na dnešní justici,“ argumentoval místostarosta Pospíšil a odkázal na kontroverzní otázku promlčení zločinů prokurátora Karla Vaše z 50. let minulého století.

 

Povinnost města vymáhat škodu

Podle odborných právních komentářů je obec povinna vymáhat náhradu škody proti vlastním zaměstnancům či úředníkům, pokud způsobili svým zaviněným jednáním škodu. V zásadě tedy platí princip, že pokud obci vznikne škoda, musí být učiněny takové kroky, které vedou ke zjištění škůdce. O tom, kdo je škůdcem, rozhodne zpravidla škodní komise, která v případě více osob, které se na vzniku škody podílejí, stanoví i jejich procentuální podíl na jejím vzniku. Škůdce není pak jen ten, kdo v dané věci rozhodl nebo jehož přímým postupem škoda vznikla, ale i ten, kdo pro rozhodnutí připravoval podklady, tyto podklady zpracovával nebo se na jejich zpracování podílel, popř. ten, kdo k nezákonnému postupu či rozhodnutí, v jehož důsledku škoda vznikla, dal pokyn.[1]

[1] Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář: Koudelka, Zdeněk. Praha: Linde

Mohlo by Vás zajímat:

Památkář se v roce 1967 snažil zachránit kostel sv. Anny u Chebu

Unikátní dokumenty o někdejším poutním kostele sv. Anny v Horním Pelhřimově u Chebu dnes na Facebooku zveřejnil chebský občan

Read More...

Výběr jednatele společnosti TEREA: fraška nebo jen kritika opozice?

Na čtvrtečním jednání (11. 4. 2019) chebského zastupitelstva se bude mj. schvalovat nominace Martina Černíka (ČSSD), vítěze nedávného výběrového

Read More...

Zlatému vrchu hrozí další chaos v zástavbě, varuje hnutí ANO. Vedení města nesouhlasí.

Vedení města Chebu navrhuje zastavit práce na regulačním plánu, který byl od loňského roku zpracováván pro lokalitu areálu bývalých

Read More...

Mobile Sliding Menu